Om welke productgroepen gaat het?

Lot 1 CV- en Combiketels

  • Producten tot 70 kW krijgen een label
  • Producten tussen 70 en 400 kW moeten volgens de Ecodesign richtlijn wel gemeten worden (deze informatie zal in de documentatie terug te vinden zijn), maar worden niet gelabeld.
  • Producten > 400 kW vallen buiten de Ecodesign richtlijn
  • Lot 2 Warmwatertoestellen
  • Producten tot 70kW en < 500 liter krijgen een label
  • Producten tussen 70 en 400 kW en 500 – 2000 liter moeten volgens de Ecodesign richtlijn wel gemeten worden (deze informatie zal in de documentatie terug te vinden zijn), maar worden niet gelabeld.
  • Producten > 400 kW en > 2000 liter vallen buiten de Ecodesign richtlijn

Voor zowel Lot 1 als Lot 2 zijn ook direct strengere, toekomstige eisen afgegeven

Vanaf 26 september 2015 dienen de producten in deze productgroepen voorzien te zijn van energielabeling volgens de vastgestelde meetmethoden.
Vanaf 26 september 2017 worden de rendementseisen bij de labels aangescherpt.
Vanaf 26 september 2018 worden nogmaals de rendementseisen aangescherpt. Vanaf die datum zal er ook een NOx-limiet gelden.

A.O. Smith en energielabeling

A.O. Smith vindt dat wij als bedrijf kunnen en moeten bijdragen aan een beter milieu. Daarom volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot wetgeving en richtlijnen op de voet. En dat geldt voor heel Europa. Via diverse industriegerelateerde organisaties volgen wij de totstandkoming van de wetgeving en delen wij onze expertise als boilerfabrikant. Dankzij onze actieve deelname in dit proces hebben we veel van de opgedane kennis vroegtijdig kunnen vertalen naar ons interne
verbeterproces. Daardoor zijn diverse van onze producten nu al geschikt voor deze nieuwe standaard en lijken ze zelfs hoog te scoren op de label-categorieën (volgens de nu beschikbare berekeningsmethoden). Uiteraard houdt onze Engineering (ontwikkel)afdeling bij het ontwikkelen van nieuwe producten rekening met de toekomstige, strengere regels van de EcoDesign richtlijn zoals de NOx-eisen. Zoals u van ons gewend bent zullen we u blijven adviseren zodat u de best passende warmwateroplossing voor jouw toepassing krijgt. Eventuele specifieke klantwensen met betrekking tot labeling kunnen we hier uiteraard in meenemen.

Lees meer en download onze Ecodesign folder

Klik hier voor Productfiches en Energielabels