Specsheets

Hier vind je links naar de specsheets van onze producten. In deze sheets is alle mogelijke informatie met betrekking tot technische specificaties zoals vermogens, tapgegevens,  afmetingen en installatiemogelijkheden terug te vinden.

Specsheets

Atmosferische boilers

EQBL

EQL

BTL

ADM

ADMR

BT

BTI

BTT

EQ

EQB

NGT

Condenserende boilers

Innovo

BFC Cyclone

Twister

Instano

Elektrische boilers

EES

DRE

Indirecte boilers

PHE Warmtewisselaar

ST – Voorraadvat

ITS

IT

Epsilon

Upsilon

Renewables

ITS – Indirect zonnesysteem

Indirect zonnesysteem met IT

SGS met IT – Zonneboiler met voorraadvat

SGE – Zonneboiler