Specsheets

Hier vind je links naar de specsheets van onze producten. In deze sheets is alle mogelijke informatie met betrekking tot technische specificaties zoals vermogens, tapgegevens,  afmetingen en installatiemogelijkheden terug te vinden.

Specsheets

Condenserende boilers

BFC Cyclone

Innovo

Twister

Instano

Elektrische boilers

EES

DRE

Gasboilers

BFC Cyclone

Innovo

Twister

Instano

ADM

ADMR

BT

BTT

EQ

EQB

NGT

Indirecte boilers

PHE Warmtewisselaar

ST – Voorraadvat

ITS

IT

Ketels

Cascadesysteem Upsilon

Epsilon

Upsilon

Renewables

ITS – Indirect zonnesysteem

Indirect zonnesysteem met IT

SGS met IT – Zonneboiler met voorraadvat

SGE – Zonneboiler