Energielabels

Onderstaand is het energielabel van ieder toestel te downloaden. Dit geeft in één opslag weer hoe zuinig een toestel is.

Energielabels

Atmosferische boilers

ADM

ADMR

BT

BTT

EQ

EQB

NGT

Condenserende boilers

BFC Cyclone

Innovo

Twister

Instano

Elektrische boilers

EES

DRE

ST – Voorraadvat

ITS

IT

Epsilon

Upsilon

Renewables

ITS – Indirect zonnesysteem

Indirect zonnesysteem met IT

SGS met IT – Zonneboiler met voorraadvat

SGE – Zonneboiler