Energielabels

Onderstaand is het energielabel van ieder toestel te downloaden. Dit geeft in één opslag weer hoe zuinig een toestel is.

Energielabels

Atmosferische boilers

EQBL

Aardgas Propaan

EQL

Aardgas Propaan

BTL

Aardgas Propaan

ADM

ADMR

BT

EQ

EQB

NGT

Condenserende boilers

Twister II

Aardgas Propaan

Innovo

BFC Cyclone

Twister

Instano

Elektrische boilers

DRE

EES

ST – Voorraadvat

ITS

IT

Upsilon

Renewables

ITS – Indirect zonnesysteem

Indirect zonnesysteem met IT

SGS met IT – Zonneboiler met voorraadvat

SGE – Zonneboiler