Energielabels

Onderstaand is het energielabel van ieder toestel te downloaden. Dit geeft in één opslag weer hoe zuinig een toestel is.

Energielabels

Atmosferische boilers

Beveiligd: EQL

ADM

ADMR

BT

BTI

Download hier Energy Labels

BTT

EQ

EQB

NGT

Condenserende boilers

BFC Cyclone

Innovo

Twister

Instano

Elektrische boilers

EES

DRE

ST – Voorraadvat

ITS

IT

Epsilon

Upsilon

Renewables

ITS – Indirect zonnesysteem

Indirect zonnesysteem met IT

SGS met IT – Zonneboiler met voorraadvat

SGE – Zonneboiler