Tekeningen BIM

Onderstaand vindt u downloads naar onze BIM tekeningen. De BIM tekeningen zijn onderverdeeld in RFA (Revit Family Autodesk) tekeningen en IFC (Industry Foundation Classes) tekeningen.
De RFA tekeningen zijn voor Revit en de IFC tekeningen voor open-source-gebruik.

In de linkerkolom vindt u de IFC tekeningen terug (onder: Tekeningen BIM), in de rechterkolom de RFA tekeningen (onder: RFA, Revit).

BFC Cyclone

Twister

Innovo

BFC Cyclone

Twister

Innovo

ST – Voorraadvat

ITS

IT

Renewables

ITS – Indirect zonnesysteem

SGS met IT – Zonneboiler met voorraadvat

SGE – Zonneboiler

IFC

Aardgas Propaan

RFA

Aardgas Propaan